GCMS Notes là gì?
GCMS Notes là gì?

Thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ visa (du lịch, du học, làm việc, thường trú nhân) có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, từ vài tháng đến hơn 1 năm để nhận được quyết định hồ sơ. Việc chờ đợi có thể trở nên căng thẳng khi không biết tiến độ xử lý hồ sơ và liệu có bất kỳ vấn đề gì sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hay không? Thậm chí, ngay cả khi nhận được thư từ chối, bạn cũng không thể biết chi tiết lý do thật sự dẫn đến bị từ chối bên trong hồ sơ của bạn. Cách duy nhất để biết được thông tin chi tiết nhất của hồ sơ là yêu cầu GCMS Notes

GCMS (Global Case Management System) là Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu được IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship) Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch sử dụng để xử lý các hồ sơ xin nhập cư, nhập tịch của chính phủ Canada. GCMS là một hệ thống tích hợp duy nhất được thiết kế để xử lý các hồ sơ của ứng viên ở cả bên trong và bên ngoài Canada. Đây là thông tin cập nhật liên tục và toàn diện nhất có thể thu được để hiểu tình trạng của đơn xin visa hoặc để tìm hiểu chi tiết về việc bị từ chối cấp visa. Trong đó cũng bao gồm phân tích, lý luận và ghi chú của viên chức xử lý hồ sơ của bạn ở mỗi giai đoạn.