GCMS Notes giúp được gì cho bạn?
GCMS Notes giúp được gì cho bạn?

Hiểu rõ lý do từ chối cấp visa

  • Cho bạn biết tình trạng đơn xin visa của bạn
  • Cho bạn biết liệu người đại diện (người được ủy quyền nộp hồ sơ) có đang thực hiện công việc của mình hay không
  • Giúp bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và thu thập tài liệu cần thiết nếu được yêu cầu

Mỗi hồ sơ, dịch vụ visa du lịch, du học, làm việc, di trú, quốc tịch đều được lưu tại hệ thống GCMS, tương ứng với mỗi hồ sơ là các số hồ sơ riêng biệt. 

Ví dụ:

  • Visa du lịch V12345678
  • Visa du học S12345678
  • Visa lao động W12345678
  • Đơn thường trú nhân E12345678

GCMS Notes sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết nhất về những thông tin của mình trên hệ thống IRCC, hồ sơ của mình được đánh giá cao hay không, tình trạng hồ sơ của mình như thế nào.