Tầm quan trọng của GCMS Notes
Tầm quan trọng của GCMS Notes
Dù chính phủ Canada đang mở rộng cửa chào đón cư dân quốc tế theo học tập, làm việc và nhập cư. Tuy nhiên, tỷ lệ từ chối Visa du lịch, du học và làm việc của Việt Nam vẫn rất cao. GCMS note là một trong những chiếc phao cứu sinh giúp bạn hiểu lý do vì sao Visa của bạn bị từ chối. Biết rõ lý do từ chối sẽ là cơ hội giúp bạn lật ngược thế cờ. Bạn hoàn toàn có thể nộp đơn xin visa lại nhưng để tỷ lệ thành công cao nhất thì cách tốt nhất bạn cần tìm hiểu rõ lý do vì sao hồ sơ của mình không được chấp nhận. Điều này được thể hiện rõ ràng trong GCMS Notes. Trong đó sẽ nêu cụ thể lý do bị từ chối, những thông tin này sẽ không được ghi rõ trong thư từ chối thông thường mà họ gửi cho ứng viên.