Du học cả gia đình
Du học Cả gia đình

Du học cả gia đình là một trong những chính sách nổi bật của chính phủ Canada dành sinh viên quốc tế. Nếu du học sinh muốn mang theo vợ/chồng và/hoặc con cái sang Canada, Chính phủ Canada cho phép nộp hồ sơ tất cả các thành viên cùng một lúc. Chính vì thế, du học cả gia đình là một trong những mong muốn lớn nhất của du học sinh đã có gia đình.