Ưu điểm - Nhược điểm
Ưu điểm
  • Cả gia đình có cơ hội nhập cảnh Canada cùng lúc.
  • Cơ hội định cư nhanh chóng nếu vợ/chồng có công việc tại Canada.