Quy trình thực hiện
01
Tìm hiểu về ngành học, trường học và nộp hồ sơ xin trường
04
Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ Study Permit cho đương đơn
05
Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit/Visitor record cho con
06
Nhận Visa và lên đường