Trường đào tạo hàng đầu
SENECA COLLEGE
Seneca College cung cấp nền giáo dục đa dạng với hơn 195 chương trình đào tạo cho nhiều bậc học khác nhau và trải dài trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là các lĩnh vực chuyên môn nổi bật như Business, Applied Arts & Health Sciences, Applied Science,Engineering Technology..