Học phí - học bổng - chi phí sinh hoạt
Học phí
  • Mức học phí giao động từ 15,000 CAD - 22,000 CAD/năm