Điều kiện đầu vào
Điều kiện

Đối với các khóa Undergraduate:

  • Min GPA: 50%
  • Min IELTS: 6.0 (tối thiểu các band 5.5) hoặc 6.5 (tối thiểu các band 6.0) tùy ngành
  • Yêu cầu khác: như portfolio cho một số ngành về art

Đối với các khóa Postgraduate:

  • Min GPA: 50%
  • Min IELTS: 6.5 (tối thiểu các band 6.0) tùy ngành
  • Yêu cầu khác: như portfolio cho một số ngành về art, CV,...