Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)
Là chương trình nhập cư diện kinh tế của tỉnh bang. Thông qua SINP, tỉnh bang Saskatchewan mời những công dân nước ngoài muốn biến Saskatchewan thành quê hương của họ. SINP đề cử ứng cử viên để nộp hồ sơ thường trú vào chính phủ liên bang để được thường trú tại Canada. SINP là một trong những bước để trở thành thường trú nhân ở Saskatchewan. Tất cả những người nộp đơn cần được chấp thuận bởi IRCC để trở thành thường trú nhân
Phân loại chương trình
Lao động tay nghề (International Skilled Worker)
Dành cho người lao động tay nghề cao muốn làm việc và sống tại Saskatchewan
Đầu tư doanh nghiệp
Canada tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài được phép định cư qua chương trình đầu tư mua doanh nghiệp nhằm cải thiện nền kinh tế Canada. Chương trình định cư Canada theo diện đầu tư, dành cho các cá nhân đủ điều kiện mong muốn sinh sống và kinh doanh tại Canada bằng cách mua lại doanh nghiệp hiện hữu hoặc thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh tại Canada.
Entrepreneur and Farm
Dành cho doanh nhân muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua và vận hành một trang trại ở Saskatchewan 
Câu hỏi thường gặp

1 Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (2-6 tháng)

2 Nhà tuyển dụng phát hành thư mời làm việc Job Offer và Job Approval letter (1-3 tháng)

3 Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang và nhận đề cử tỉnh bang (1-3 tháng)

4 Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con (2-4 tháng)

5 Sang Canada làm việc cho đơn vị tuyển dụng

Chương trình định cư khác