Môi trường làm việc
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Canada Journey xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện để mỗi thành viên phát triển tối đa năng lực cá nhân và tích cực hỗ trợ đồng đội cùng nhau đạt được mục tiêu chung. Nhân viên được khuyến khích tự do sáng tạo, thử nghiệm các phương pháp làm việc mới trong môi trường cởi mở và cạnh tranh lành mạnh.

Canada Journey luôn trân trọng những cá nhân trung thực, sáng tạo, cầu tiến, ham học hỏi, lạc quan, tôn trọng ý kiến cá nhân và luôn sẵn sàng thay đổi để tốt hơn.