Điều kiện tham gia
Tinh thần
Làm việc có trách nhiệm, siêng năng, chịu khó học hỏi và cầu tiến
Kinh nghiệm
Không yêu cầu hoặc tối thiểu 1 năm tùy vị trí