GCMS Notes
Việc lấy GCMS notes có làm chậm quá trình xử lý hồ sơ visa?
Không. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quá trình xử lý hồ sơ visa của bạn. Yêu cầu lấy GCMS notes là quyền của bạn và trên thực tế, thông qua GCMS notes bạn có thể thực hiện các bước chủ động để giúp đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ của bạn. Ví dụ như bổ sung thêm tài liệu hoặc điều chỉnh email của bạn trong trường hợp thông tin cung cấp bị sai sót để nhận được thông tin tiếp theo từ IRCC
Tôi muốn biết tình trạng xử lý hồ sơ PR của mình, bao lâu là thời gian tốt nhất tôi nên yêu cầu GCMS Notes?
Không có thời gian tốt nhất. Tuy nhiên, ít nhất bạn nên đợi sau khi có AOR 3-4 tháng.
Tôi đã từng lấy GCMS notes 1 lần, tôi có được tiếp tục lấy GCMS notes lần thứ 2 cho hồ sơ tôi đã nộp lần sau không?
Có. Bất kỳ người nộp đơn nào cũng có quyền yêu cầu GCMS notes nhiều lần nếu họ cần 
Cần bao lâu để nhận được GCMS notes?
IRCC có 30 ngày để phản hồi các yêu cầu lấy GCMS notes. Tuy nhiên, thời hạn này có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào số lượng hồ sơ được yêu cầu hoặc quá nhiều hồ sơ đang chờ được xử lý
Nếu tôi đã bị thất lạc mất thư từ chối visa tôi có thể lấy GCMS Notes được không?
Trường hợp bạn không còn thư từ chối visa, bạn cần có số UCI cá nhân, số Application, hoặc bất kỳ giấy tờ nào IRCC đã gửi cho bạn như submission letter, Biometric instruction letter.
GCMS Notes sẽ được nhận bằng cách nào?
GCMS Notes sẽ được gửi bằng file PDF đến email bạn đã đăng ký 
Tôi có được hoàn lại tiền nếu đổi ý không tiếp tục yêu cầu GCMS Notes?
Bạn có thể được hoàn lại 100% tiền vào tài khoản ban đầu nếu đơn yêu cầu của bạn chưa được chúng tôi xử lý. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn đơn xác nhận hủy đơn yêu cầu GCMS Notes nếu bạn thuộc trường hợp được hoàn lại phí.