Giới thiệu
Dành cho những công dân nước ngoài muốn được hợp tác với một doanh nghiệp ở Saskatchewan và tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp trong khi cư trú tại Saskatchewan
Điều kiện chương trình
  • Có tối thiểu 500,000$ để đầu tư và tài sản cá nhân
  • Có ít nhất 3 năm trong 10 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh doanh có liên quan 
  • Có kế hoạch đầu tư tối thiểu 300,000$ tại Regina và Saskatoon hoặc tối thiểu 200,000$ tại khu vực khác
  • Có kế hoạch thành lập doanh nghiệp Business Establishment Plan (BEP)
  • Sở hữu ít nhất 33% (⅓) vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp ở Saskatchewan 
  • Tạo ra 2 việc làm tại Saskatchewan dành cho người Canadia hoặc thường trú nhân
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện
     
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Nộp Expression of Interest (EOI) cho SINP
02
Nhận được ITA và nộp hồ sơ
03
Nhận SINP Entrepreneur Approval Letter để nộp hồ sơ work permit.
04
Điều hành doanh nghiệp tại Saskatchewan
05
Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang nomination (sau 6 tháng điều hành doanh nghiệp)
06
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR