VÌ SAO CHỌN CANADA
Tôn trọng quyền tự do
Theo Hiến chương về Quyền và Tự do, tất cả cư dân ở Canada đều được đối xử bình đẳng theo luật và phải được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.
Thị trường việc làm lớn mạnh với thu nhập cao
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada luôn ở mức thấp mang lại cơ hội việc làm hấp dẫn và thu nhập cao. Mức thu nhập trung bình của người dân năm 2020 là $43,000/ năm.
Chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới
Chính phủ Canada xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu của quốc gia, trẻ em được học tập miễn phí hệ thống giáo dục chất lượng cao đến 18 tuổi
An toàn và an ninh đảm bảo
Canada là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Cảnh sát luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân cùng hệ thống tư pháp công bằng và minh bạch.
Chính sách y tế và phúc lợi xã hội
Canada cung cấp dịch vụ y tế miễn phí và phúc lợi xã hội cho toàn dân từ trẻ em, lao động thu nhập thấp, thất nghiệp, thai sản và hưu trí.
Nền văn hóa cởi mở đa sắc tộc
Canada có tỉ lệ người nhập cư khá cao nên có nền văn hóa đa sắc tộc. Chính phủ luôn tạo điều kiện để những người nhập cư duy trì bản sắc văn hóa.