Du học SDS
Du học SDS
Du học SDS (Study Direct Stream) là chương trình du học Canada ưu tiên dành riêng cho sinh viên các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Morocco, Pakistan, Senegal,... được xét duyệt nhanh hơn. Thời gian xử lý trung bình của hồ sơ du học SDS có thể là 20 ngày hoặc lâu hơn tùy từng thời điểm.