Ưu điểm - Nhược điểm
Ưu điểm
  • Cứu cánh của rất nhiều bạn du học sinh Việt Nam khi không đủ năng lực chứng minh tài chính.
  • Tiết kiệm phần lớn thời gian và chi phí học tiếng anh để đủ tiêu chuẩn đầu vào của trường.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh.