Câu hỏi thường gặp
Nếu đậu visa SDS thì 10,000 mình chuyển qua Scotiabank thì qua đó đến đâu làm thế nào để rút tiền?
Bạn đến nơi ra ngân hàng gần nhất, mang theo passport, study permit và chứng nhận GIC. Họ làm tầm 30-40 phút có thẻ debit, nhớ đăng ký làm thẻ credit. 7-10 ngày sau họ gửi thư về thẻ credit. Tháng đầu họ chuyển 2k. Mỗi tháng sau tầm 670$
Tôi có IELTS 7.0 nhưng có kỹ năng Speaking 5.5 như vậy có nộp hồ sơ diện SDS được không?
Để nộp hồ sơ diện SDS cần đảm bảo không có band nào dưới 6. Bạn có Speaking 5.5 nên chỉ có thể nộp hồ sơ chứng minh tài chính hoặc bạn có thể cải thiện điểm Speaking của mình trong lần thi sau để nộp hồ sơ SDS
Làm gì khi hồ sơ SDS bị từ chối (SDS REFUSED)?
Khi bị từ chối bạn có thể xin GCMS Notes để hiểu rõ quá trình xử lý hồ sơ của mình và lý do từ chối thực sự để có giải pháp cải thiện cho lần nộp hồ sơ tới. Tham khảo về GCMS Notes