Du học Chứng minh tài chính
Du học
chứng minh tài chính
Du học Canada diện chứng minh tài chính (CMTC) là con đường phổ biến nhất dành cho những bạn muốn du học tại Canada. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ học tập tốt, các bạn cần chứng minh với lãnh sự quán là mình có đủ năng lực tài chính để có thể sinh sống, học tập tại đây mà không bỏ học giữa chừng nhằm chứng minh mình không phải thành phần nhập cư trái phép.