Quy trình thực hiện
01
Tìm hiểu về ngành học, trường học và nộp hồ sơ xin trường
04
Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ Study Permit
05
Nhận Visa và lên đường nhập học