Ưu điểm - Nhược điểm
Ưu điểm
  • Tỷ lệ đậu visa Summer Camp gần như tuyệt đối.
  • Dễ dàng xin visa du học chính khóa tại Canada
  • Dễ dàng xin visa du lịch cho phụ huynh đi kèm.
  • Học tập những kỹ năng: lãnh đạo, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giao tiếp, phản biện, sống tự lập và xử lý tình huống.