Quy trình thực hiện
01
Đăng ký tham gia chương trình Summer Camp
04
Bay sang Canada tham gia 2 tuần Summer Camp
05
Nhận chứng nhận hoàn thành chương trình
06
Tiếp tục xin trường và visa du học để ở lại du học hoặc về nước