Work permit
Work permit
Để được làm việc tại Canada, một người lao động cần phải có được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng và giấy phép làm việc từ bộ di trú (IRCC)