Quyền lợi của người làm việc tại Canada
Lợi ích mua sắm

Lợi ích mua sắm

Được mua nhà, mua xe….lãi suất tốt. Không phải nộp thuế khi có thu nhập ngoài Canada

Cơ hội thường trú

Cơ hội thường trú

Người lao động nước ngoài có cơ hội trở thành thường trú nhân khi nhận được đề cử tỉnh bang hoặc sau một thời gian làm việc tại Canada

Học tập

Học tập

Con cái của người làm việc chính được miễn phí học tập đến năm 18 tuổi

Người thân

Người thân

Người thân của người làm việc chính có thể đi cùng đến Canada và có thể làm việc, học tập tùy vào ngành nghề của người làm việc chính