Hệ thống phân loại ngành nghề tại Canada
NOC 0: Nhóm ngành
quản lý

Nhóm ngành quản lý, điều hành bao gồm các nhân sự cấp cao, nhân sự chủ chốt với vai trò quản lý và điều hành doanh nghiệp. Nhóm ngành này thường đòi hỏi cao về kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm làm chủ hoặc quản lý, điều hành doanh nghiệp trong quá khứ.

Ví dụ: Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc vận hành, Giám đốc kỹ thuật…

NOC C: Nhóm ngành tay nghề

Nhóm ngành diện tay nghề gồm các nhân sự làm việc trong các ngành nghề không có yếu tố chuyên môn cao. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự phải tốt nghiệp phổ thông và trải qua một khóa học hoặc khóa huấn luyện của doanh nghiệp.

Ví dụ: Lễ tân, Thu ngân, Nhân viên cửa hàng, Tài xế xe tải, Nhân viên phục vụ…

NOC D: Nhóm ngành lao động phổ thông

Nhóm ngành lao động phổ thông gồm các nhân sự làm việc trong các ngành nghề không đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự tham gia khóa huấn luyện nội bộ trước khi làm việc.

Ví dụ: Công nhân nhà máy, Quét dọn vệ sinh, Người nhặt trái cây trang trại