TẠI SAO CHỌN UNIVERSITY OF OTTAWA?
Chương trình hòa nhập tiếng Pháp đầu tiên và lớn nhất trong số các trường đại học Canada
Chương trình hòa nhập tiếng Pháp đầu tiên và lớn nhất trong số các trường đại học Canada
Một đầu tàu kinh tế lớn của Vùng Thủ đô Quốc gia
Một đầu tàu kinh tế lớn của Vùng Thủ đô Quốc gia
Hơn 40.000 sinh viên, 5.000 nhân viên và hơn 210.000 cựu sinh viên
Hơn 40.000 sinh viên, 5.000 nhân viên và hơn 210.000 cựu sinh viên
Hơn 450 chương trình tại 10 khoa
Hơn 450 chương trình tại 10 khoa