Học phí - Học bổng - Chi phí sinh hoạt
Học phí
  • Bằng cử nhân ba năm: $ 36,160
  • Bằng cử nhân bốn năm: $ 26,204 – $ 36,160
  • Bằng thạc sĩ hai năm: $ 25,032 – $ 25,470