Điều kiện đầu vào
Điều kiện
  • Bằng tốt nghiệp THPT
  • IELTS: 6.5 (Điểm Writing tối thiểu đạt 6.5)
  • TOEFL-iBT: 86 (Điểm Writing tối thiểu đạt 22)