Trường đào tạo hàng đầu
UNIVERSITY OF OTTAWA
UNIVERSITY OF OTTAWA là trường đại học song ngữ lớn nhất trên thế giới, nơi sinh viên có thể học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai ngôn ngữ. Tọa lạc tại thủ đô của Canada, một quốc gia thuộc nhóm G8, uOttawa đã sẵn sàng tiếp cận với các cơ sở giáo dục lớn của Canada. Những đột phá của Đại học này trong lĩnh vực y tế, khoa học, khoa học xã hội và nhân văn thu hút sự chú ý toàn cầu, trường năm trong số 10 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada và không ngừng phát triển.