Trường đào tạo hàng đầu
BROCK UNIVERSITY
Brock University nổi tiếng về chất lượng đào tạo cũng như cơ sở khang trang hiện đại với gần 20,000 sinh viên đang theo học. Trường đào tạo hơn 120 ngành học, đặc biệt nổi tiếng với khóa học về kinh tế như Business Administration, Accounting. Với hơn 40 ngành có CO-OP giúp các bạn sinh viên trải nghiệm được thực tế, nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.