Tại sao chọn trường Trent University
95% tỷ lệ việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
95% tỷ lệ việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
 
Trường đại học đứng đầu tại Ontario, đứng thứ 3 tại Canada
Trường đại học đứng đầu tại Ontario, đứng thứ 3 tại Canada
 
Tỷ lệ sinh viên lẫn giảng viên tốt nhất so với bất kỳ trường đại học nào ở Ontario
Tỷ lệ sinh viên lẫn giảng viên tốt nhất so với bất kỳ trường đại học nào ở Ontario
 
Được làm việc và sát cánh với các giảng viên hàng đầu về các dự án nghiên cứu
Được làm việc và sát cánh với các giảng viên hàng đầu về các dự án nghiên cứu
Đa dạng các lĩnh vực cũng như chương trình học, có thể theo đuổi cùng lúc đam mê và chương trình học
Đa dạng các lĩnh vực cũng như chương trình học, có thể theo đuổi cùng lúc đam mê và chương trình học
 
Hơn 100 chương trình học tại hai cơ sở của trường.
Hơn 100 chương trình học tại hai cơ sở của trường.