Học phí - học bổng - chi phí sinh hoạt
Học phí
  • Bằng đại học quốc tế: $38,558 - $44,158
  • Chứng chỉ sau đại học quốc tế: $32,417- $38,017