Trường đào tạo hàng đầu
HUMBER COLLEGE
Humber College nổi tiếng là một trong những trường đa dạng và sôi nổi nhất Canada. Với hơn 6.500 sinh viên quốc tế đến từ 130 quốc gia khác nhau, hơn  200 chuyên ngành đào tạo với nhiều bậc học, trong đó có tới 160 chương trình học có thực tập, nổi tiếng là các ngành như Business Administration, Human Resources Management, Hospitality and Tourism Operations Management. Bên cạnh đó, trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời, các buổi hội chợ việc làm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận cũng như tìm kiếm cơ hội cho bản thân.