Học phí - học bổng - chi phí sinh hoạt
Học phí
  • Mức học phí giao động từ 15,000 cad - 21,000 cad/năm