Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

Là chương trình nhập cư diện kinh tế của tỉnh bang. Chương trình hợp tác với chính phủ Canada thông qua cơ quan nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC). OINP công nhận và đề cử người nước ngoài trở thành thường trú nhân có kỹ năng và kinh nghiệm mà nền kinh tế Ontario cần và chính phủ Canada sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp thuận đơn xin thường trú nhân

Đối tượng: người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và chủ doanh nghiệp có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn phù hợp có thể nộp hồ sơ vào OINP để được đề cử