Câu hỏi thường gặp
Tôi đã tốt nghiệp khóa học Postgraduate tại trường Seneca tại Ontario và đã xin được việc làm tại một công ty tại Ontario. Tôi chỉ mới đi làm được 2 tháng thì có đủ điều kiện cho chương trình OINP hay không?
Chương trình OINP: Employer Job Offer - International Student không có quy định về kinh nghiệm làm việc. Nếu bạn thỏa các tiêu chí của chương trình như công việc thuộc NOC 0, A, B và doanh nghiệp tuyển dụng đủ điều kiện theo yêu cầu chương trình thì bạn có thể nộp hồ sơ theo chương trình này
Chương trình định cư nào ở Ontario không yêu cầu tiếng Anh?
Các chương trình định cư ở Ontario không yêu cầu tiếng Anh bao gồm: chương trình Business category (đầu tư dành cho doanh nhân), Employer Job Offer - Foreign worker và Employer Job Offer - International Student:
 
Copy of Chương trình định cư nào ở Ontario không yêu cầu Job Offer?
Chương trình định cư Ontario’s Express Entry không yêu cầu Job Offer. Để thỏa điều kiện chương trình này bạn cần nằm trong Express Entry pool. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB 5 đối với chương trình Skilled Trades, CLB 6 đối với chương trình French-Speaking Skilled Worker và tối thiểu CLB 7 đối với chương trình Human Capital Priorities 
Chương trình định cư nào ở Ontario không yêu cầu Job Offer?
Chương trình định cư Ontario’s Express Entry không yêu cầu Job Offer. Để thỏa điều kiện chương trình này bạn cần nằm trong Express Entry pool. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB 5 đối với chương trình Skilled Trades, CLB 6 đối với chương trình French-Speaking Skilled Worker và tối thiểu CLB 7 đối với chương trình Human Capital Priorities