Chương trình Express Entry

Express Entry là chương trình định cư Canada dành cho những lao động nước ngoài có kỹ năng và tay nghề cao. Những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, có tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác giúp họ ổn định cuộc sống và giúp phát triển nền kinh tế Canada.

Các hồ sơ Express Entry sau khi được gửi đến IRCC sẽ được đưa ra chấm điểm và cho vào danh sách chờ (hay còn gọi là “Express Entry pool”). Sau một khoảng thời gian nhất định (mà thông thường là 2 tuần), IRCC sẽ chọn ra các ứng viên nằm trong top đầu và gửi ITA (Invitation to Apply) để các ứng viên nộp hồ sơ. Các ứng viên được mời sẽ có 60 ngày để nộp đơn đăng ký online và cung cấp các tài liệu có liên quan.

Tuy vậy, các ứng viên đang nằm trong danh sách chờ vẫn chưa phải hết cơ hội. Các ứng viên này có thể nỗ lực để cải thiện điểm số của hồ sơ bằng cách cải thiện kết quả kiểm tra ngôn ngữ, tăng số năm kinh nghiệm, tăng trình độ học vấn, tìm kiếm job offer từ đơn vị tuyển dụng tại Canada... Nỗ lực gia tăng số điểm giúp nâng cao tỉ lệ thành công và được chọn cho hồ sơ của bạn trong các vòng rút thăm tiếp theo.  

Phân loại chương trình
The Canadian Experience Class (CEC)
Dành cho lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada muốn trở thành thường trú nhân.

Điều kiện chương trình:

 • Kinh nghiệm: tại Canada tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất thuộc nhóm công việc NOC 0, A, B..
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp: tối thiểu CLB/NCLC 5 cho nhóm NOC B, tối thiểu CLB/NCLC 7 cho nhóm NOC 0, A.
 • Học vấn: không bắt buộc, nhưng bạn có thể có thêm điểm nếu có bằng trung học trở lên được đánh giá tương đương với bằng cấp Canada 
The Federal Skilled Trades Program (FST)
Dành cho lao động có tay nghề cao trong các nhóm ngành kỹ thuật muốn trở thành thường trú nhân.

Điều kiên chương trình:

 • Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm gần nhất trong ngành nghề thuộc nhóm kỹ thuật (skilled trade) NOC B như:
 1. Major Group 72, industrial, electrical and construction trades
 2. Major Group 82, supervisors and technical jobs in natural resources, agriculture and related production
 3. Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators
 4. Minor Group 632, chefs and cooks
 5. Minor Group 633, butchers and bakers
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu  CLB/NCLC 4 cho kỹ năng đọc và viết, CLB/NCLC 5 cho kỹ năng nói và nghe
 • Học vấn: không bắt buộc, nhưng bạn có thể có thêm điểm nếu có bằng trung học trở lên được đánh giá tương đương với bằng cấp Canada 
 • Có lời mời làm việc toàn thời gian Job offer tối thiểu 1 năm, hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong lĩnh vực ngành nghề skilled trade phát hành bởi tỉnh bang hoặc liên bang Canada
 • Chứng minh có đủ tài chính để sinh sống tại Canada trừ khi bạn đang làm việc tại Canada hoặc có lời mời làm việc tại Canada
The Federal Skilled Worker Program (FSW)
Dành cho lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài muốn nhập cư vào Canada.

Điều kiện cần có:

 • Đạt tối thiểu 67/100 điểm.
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm gần nhất thuộc nhóm công việc NOC 0, A, B.
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB/NCLC 7
 • Học vấn: bằng trung học trở lên được đánh giá tương đương với bằng cấp Canada 
 • Chứng minh có đủ tài chính để sinh sống tại Canada trừ khi bạn đang làm việc tại Canada hoặc có lời mời làm việc tại Canada
Câu hỏi thường gặp

1 Copy of Trong hồ sơ Express Entry, tôi chỉ nên đưa vào kinh nghiệm làm việc tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình, hay tôi nên bao gồm nhiều hơn nữa?

Để đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình nhất, bao gồm Chương trình Federal skilled workers, bạn nên bao gồm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua. IRCC cũng cần thông tin này cho đơn xin thường trú, bất kể bạn đang nộp hồ sơ chương trình nào. 

2 Copy of Tôi tìm thấy mình không đủ điều kiện cho Express Entry và tôi không thể thay đổi profile của mình. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn bị phát hiện là không đủ điều kiện, bạn sẽ cần tạo một profile mới. Profile không đủ điều kiện không còn hợp lệ nên bạn không thể thay đổi hồ sơ đó, ngay cả khi bạn có thông tin mới.

3 Tôi tìm thấy mình không đủ điều kiện cho Express Entry và tôi không thể thay đổi profile của mình. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn bị phát hiện là không đủ điều kiện, bạn sẽ cần tạo một profile mới. Profile không đủ điều kiện không còn hợp lệ nên bạn không thể thay đổi hồ sơ đó, ngay cả khi bạn có thông tin mới.

4 Tôi có thể sử dụng loại kiểm tra ngôn ngữ nào để nộp hồ sơ Express Entry?

Đối với tiếng Anh

 • CELPIP: Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh của Canada - CELPIP-General
 • IELTS: Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế - General Training

Đối với Tiếng Pháp

 • TEF Canada: Kiểm tra d’évaluation de français
 • TCF Canada: Test de connaissance du français

5 Hệ thống online tool nói rằng tôi đáp ứng điều kiện của chương trình Express Entry, nhưng khi tôi hoàn thành profile nói rằng tôi không thỏa điều kiện. Cái nào là đúng?

Hệ thống online tool hỏi các câu hỏi chung để xem liệu bạn có đủ điều kiện cho một trong các chương trình Express Entry hay không. Khi bạn tạo profile Express Entry sẽ hỏi bạn những câu hỏi cụ thể và chi tiết hơn về khả năng của bạn. Có thể sau khi bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết thì trên thực tế bạn không đủ điều kiện. Chỉ khi bạn hoàn thành Express Entry profile hoàn chỉnh mới có thể được sử dụng để đánh giá đầy đủ xem bạn có đủ điều kiện hay không
Chương trình định cư khác