Chương trình Express Entry
Chương trình Express Entry

Express Entry là chương trình định cư Canada dành cho những lao động nước ngoài có kỹ năng và tay nghề cao. Những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, có tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác giúp họ ổn định cuộc sống và giúp phát triển nền kinh tế Canada.

Các hồ sơ Express Entry sau khi được gửi đến IRCC sẽ được đưa ra chấm điểm và cho vào danh sách chờ (hay còn gọi là “Express Entry pool”). Sau một khoảng thời gian nhất định (mà thông thường là 2 tuần), IRCC sẽ chọn ra các ứng viên nằm trong top đầu và gửi ITA (Invitation to Apply) để các ứng viên nộp hồ sơ. Các ứng viên được mời sẽ có 60 ngày để nộp đơn đăng ký online và cung cấp các tài liệu có liên quan.

Tuy vậy, các ứng viên đang nằm trong danh sách chờ vẫn chưa phải hết cơ hội. Các ứng viên này có thể nỗ lực để cải thiện điểm số của hồ sơ bằng cách cải thiện kết quả kiểm tra ngôn ngữ, tăng số năm kinh nghiệm, tăng trình độ học vấn, tìm kiếm job offer từ đơn vị tuyển dụng tại Canada... Nỗ lực gia tăng số điểm giúp nâng cao tỉ lệ thành công và được chọn cho hồ sơ của bạn trong các vòng rút thăm tiếp theo.