Phân loại chương trình
The Canadian Experience Class (CEC)
Dành cho lao động có tay nghề cao có kinh nghiệm làm việc tại Canada muốn trở thành thường trú nhân.