Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể sử dụng loại kiểm tra ngôn ngữ nào để nộp hồ sơ Express Entry?

Đối với tiếng Anh

  • CELPIP: Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh của Canada - CELPIP-General
  • IELTS: Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế - General Training

Đối với Tiếng Pháp

  • TEF Canada: Kiểm tra d’évaluation de français
  • TCF Canada: Test de connaissance du français
Hệ thống online tool nói rằng tôi đáp ứng điều kiện của chương trình Express Entry, nhưng khi tôi hoàn thành profile nói rằng tôi không thỏa điều kiện. Cái nào là đúng?
Hệ thống online tool hỏi các câu hỏi chung để xem liệu bạn có đủ điều kiện cho một trong các chương trình Express Entry hay không. Khi bạn tạo profile Express Entry sẽ hỏi bạn những câu hỏi cụ thể và chi tiết hơn về khả năng của bạn. Có thể sau khi bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết thì trên thực tế bạn không đủ điều kiện. Chỉ khi bạn hoàn thành Express Entry profile hoàn chỉnh mới có thể được sử dụng để đánh giá đầy đủ xem bạn có đủ điều kiện hay không
Vì sao Job offer của tôi không được tính điểm trong chương trình Express Entry?

Để được tính điểm CRS trong Express Entry, chủ lao động của bạn sẽ cần phải có Đánh giá tác động của thị trường lao động (LMIA)

Bạn chỉ nên trả lời “Có” cho câu hỏi “Bạn có lời mời làm việc ở Canada không?” nếu:

Nhà tuyển dụng Canada đã cung cấp cho bạn một Job Offer toàn thời gian, không theo mùa trong một năm trở lên và lời mời làm việc đó được hỗ trợ bởi LMIA, HOẶC công việc của bạn được miễn LMIA. 

Kinh nghiệm làm việc của sinh viên có được tính cho yêu cầu về kinh nghiệm tối thiểu của chương trình Express Entry?

Chương trình The Federal Skilled Worker: Kinh nghiệm làm việc của sinh viên đạt được khi bạn đang học ở Canada hoặc ở nước ngoài được tính vào các yêu cầu tối thiểu nếu công việc của bạn: được trả bằng tiền công hoặc tiền hoa hồng liên tục (không bị gián đoạn) và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của Chương trình. Điều này bao gồm các điều khoản co-op và học việc.

Chương trình Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades: Kinh nghiệm làm việc của sinh viên không được tính vào các yêu cầu tối thiểu 

Trong hồ sơ Express Entry, tôi chỉ nên đưa vào kinh nghiệm làm việc tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình, hay tôi nên bao gồm nhiều hơn nữa?
Để đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình nhất, bao gồm Chương trình Federal skilled workers, bạn nên bao gồm kinh nghiệm làm việc trong 10 năm qua. IRCC cũng cần thông tin này cho đơn xin thường trú, bất kể bạn đang nộp hồ sơ chương trình nào.