Các câu hỏi thường gặp
Tôi mới có thường trú nhân Canada được 6 tháng, như vậy tôi có thể bảo lãnh cho vợ tôi đang ở Việt Nam hay không?
Trong các điều kiện để bảo lãnh vợ chồng không có quy định thời gian trở thành thường trú nhân ít nhất bao lâu nên bạn vẫn có thể bảo lãnh cho vợ khi mới trở thành thường trú nhân 6 tháng. Tuy nhiên bạn cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác của chương trình bảo lãnh vợ chồng.
Tôi muốn bảo lãnh cho ba mẹ tôi tại Việt Nam nhưng mẹ tôi không muốn qua Canada, chỉ có ba tôi đồng ý qua Canada. Tôi có thể bảo lãnh cho mình ba tôi được không?
Bạn có thể bảo lãnh cho chỉ ba hoặc mẹ hoặc cả hai đều được. Miễn là bạn thỏa mãn các điều kiện của người bảo lãnh
Tôi có người yêu sống chung với nhau đã 3 năm nhưng chúng tôi không làm đám cưới. Tôi vừa trở thành thường trú nhân thông qua chương trình Express Entry, tôi có thể bảo lãnh cho cô ấy trở thành thường trú nhân được không?
Nếu bạn cung cấp được bằng chứng cô ấy là common-law với bạn, bạn có thể bảo lãnh cô ấy. Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ đã kéo dài liên tục trên 12 tháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng thuê nhà chung, giấy tờ thể hiện chung địa chỉ, cùng đứng tên chung hợp đồng vay ngân hàng, sổ tiết kiệm, bất động sản, ….