Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho những công dân nước ngoài muốn được hợp tác với một doanh nghiệp ở Saskatchewan và tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp trong khi cư trú tại Saskatchewan