Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho những sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường sau trung học ở Saskatchewan muốn trở thành doanh nhân