Giới thiệu
Chương trình dành cho kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chính (cây trồng và vật nuôi). Nếu bạn quan tâm đến hoạt động kinh doanh nông nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện theo chương trình này
Điều kiện chương trình
  • Chứng minh sở hữu ít nhất 500,000$ tài sản cá nhân hợp pháp
  • Đặt cọc tiền mặt có thể hoàn lại: Ký Performance Agreement để mua và chủ động vận hành một trang trại ở Saskatchewan. Cọc 75,000$ để ủy thác. Khoản tiền cọc này sẽ được hoàn lại khi bạn đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận. Nếu trong 2 năm bạn không đáp ứng được các điều khoản của thỏa thuận, số tiền cọc này sẽ được trả cho tỉnh bang.
  • Bạn phải thực hiện một chuyến thăm bắt buộc đến Saskatchewan trong 10  ngày làm việc
  • Chứng minh có kiến thức và kinh nghiệm điều hành trang trại tối thiểu 3 năm 
  • Đầu tư tối thiểu 150,000$ được suy nghĩ kỹ lưỡng cho một cơ hội trồng trọt thương mại ở Saskatchewan dựa trên nghiên cứu, tham vấn hoặc các khóa học chính thức liên quan đến điều kiện nông nghiệp tại Saskatchewan
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện
Quy trình thực hiện hồ sơ
06
Nhận thường trú nhân PR
02
Ký Business Performance Agreement, đặt cọc Good Faith Deposit
03
Nhận đề cử tỉnh bang nomination
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR và work permit
05
Landing Saskatchewan
01
Nộp hồ sơ SINP Farm