Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Chứng minh sở hữu ít nhất 500,000$ tài sản cá nhân hợp pháp
  • Đặt cọc tiền mặt có thể hoàn lại: Ký Performance Agreement để mua và chủ động vận hành một trang trại ở Saskatchewan. Cọc 75,000$ để ủy thác. Khoản tiền cọc này sẽ được hoàn lại khi bạn đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận. Nếu trong 2 năm bạn không đáp ứng được các điều khoản của thỏa thuận, số tiền cọc này sẽ được trả cho tỉnh bang.
  • Bạn phải thực hiện một chuyến thăm bắt buộc đến Saskatchewan trong 10  ngày làm việc
  • Chứng minh có kiến thức và kinh nghiệm điều hành trang trại tối thiểu 3 năm 
  • Đầu tư tối thiểu 150,000$ được suy nghĩ kỹ lưỡng cho một cơ hội trồng trọt thương mại ở Saskatchewan dựa trên nghiên cứu, tham vấn hoặc các khóa học chính thức liên quan đến điều kiện nông nghiệp tại Saskatchewan
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện