Giới thiệu
Định cư Canada diện lao động tay nghề (skilled worker) có thể được xem như chìa khóa mở ra cánh cửa định cư cho tất cả các lao động có tay nghề mong muốn sinh sống và làm việc tại Canada. Chương trình Saskatchewan Express Entry có ưu điểm đặc biệt không cần Job Offer của đơn vị tuyển dụng sẽ giúp nhiều người đến gần hơn với cơ hội định cư Canada.
Điều kiện chương trình
 • Bạn phải thỏa điều kiện và nằm trong Express Entry pool
 • Tối thiểu 60/100 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
 • Tiếng Anh: thỏa điều kiện của Express Entry
 • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học 1 năm trở lên và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
 • Kinh nghiệm: không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học 
  1. Skilled professionals: 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm
  2. Skilled tradespeople: 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm
  3. Nếu kinh nghiệm tại Canada: 1 năm kinh nghiệm trong 3 năm
 • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ Express Entry từ IRCC
02
Tạo EOI profile và vào EOI pool
03
Nhận ITA và nộp hồ sơ
04
Nhận đề cử tỉnh bang
05
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con
06
Nhận thẻ thường trú nhân (PR)