Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ Express Entry từ IRCC
04
Nhận đề cử tỉnh bang
05
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con
06
Nhận thẻ thường trú nhân (PR)