Giới thiệu
Định cư Canada diện lao động tay nghề (skilled worker) Occupation In-Demand đúng như tên gọi, dành cho tất cả các lao động có tay nghề có kinh nghiệm trong nhóm ngành nghề có nhu cầu cao tại Saskatchewan mong muốn sinh sống và làm việc tại đây. Chương trình Occupation In-Demand có ưu điểm đặc biệt không cần Job Offer của đơn vị tuyển dụng sẽ giúp nhiều người đến gần hơn với cơ hội định cư Canada.
Điều kiện tham gia
  • Tối thiểu 60/110 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB 4
  • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong 10 năm không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc tay nghề cao (NOC 0, A hoặc B) được xem xét là có nhu cầu cao tại Saskatchewan
  • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo EOI profile và vào EOI pool
02
Nhận ITA và nộp hồ sơ
03
Nhận đề cử tỉnh bang
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/ chồng, Study Permit cho con (nếu có)
05
Nhận thẻ thưởng trú nhân (PR)