Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo EOI profile và vào EOI pool
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/ chồng, Study Permit cho con (nếu có)
05
Nhận thẻ thưởng trú nhân (PR)