Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (2-6 tháng)
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con
05
Sang Canada làm việc cho đơn vị tuyển dụng
06
Nhận thẻ thường trú nhân (PR)